ข่าว IT ล่าสุด
ถูกใจอย่าลืม Like Fanpage

ส่งหัวข้อ "เทคนิค photoshop : จะย่อขยายสัดส่วนเฉพาะตรงช่องว่างให้รูปมาใกล้ขึ้น โดยรูปไม่เปลี่ยนขนาดทำยังไ" ถึงเพื่อน