ข่าว IT ล่าสุด
ถูกใจอย่าลืม Like Fanpage

ส่งหัวข้อ "AMD “Carrizo” กับประสิทธิภาพการทำงานและการประหยัดพลังงานแบบก้าวกระโดดในปี 2558" ถึงเพื่อน