ข่าว IT ล่าสุด
ถูกใจอย่าลืม Like Fanpage
เพิ่มเติมให้ทีคับ
แสดงแล้ว 4292 ครั้ง /
กุมภาพันธ์ 21, 2010, 18:06:24

Robo_kub

ออฟไลน์
กระทู้ : 7
คะแนนขอบคุณ : 0
อาจารเค้าบอกว่า  ตอนเลือก เมนู ที่มี 6 ข้อ อ่ะคับ  มันออกโปรแกรมตั้งแต่ตอนนั้นเลยไม่ได้

ต้องกดเลือก เมนูก่อน ถึงจะเลือก  Y or N ได้อ่ะคับ

พอจะมีวิธีไห้มีเมนู 7.exit กดแล้วออกเลย ไม่ต้องถาม Y or N ได้มั้ยคับ

welcome  my  program

please select menu

1...........
2...........
3...........
4...........
5...........
6...........
7. exit  <<<<  อะไรประมาณนี้อ่ะคับ

พอกดเลข 7 แล้วออกจากโปรแกรมเลย อ่ะคับ
program test01;
uses    crt;
var     num,mon:byte;
        chr,ans:char;
        a,b,usd,yuro,pound,yen,youn,won,spd,keeb,kyat,hkd,dong,bath:real;
        year:integer;
begin
     repeat
     clrscr;
     textcolor(10);
     gotoxy(7,2);
     writeln('------------------------------------------------------------------');
     gotoxy(25,4);
     writeln('===============================');
     gotoxy(25,5);
     writeln('||');
     gotoxy(54,5);
     writeln('||');
     gotoxy(25,6);
     writeln('===============================');
     gotoxy(50,11);
     writeln(' (_/) (_/)');
     gotoxy(50,12);
     writeln(' (^ ^) (^ ^)');
     gotoxy(50,13);
     writeln('(")_(")(")_(")');
     textcolor(13);
     gotoxy(15,5);
     writeln('(/")');
     textcolor(13);
     gotoxy(15,6);
     writeln('  / ');
     textcolor(13);
     gotoxy(15,7);
     writeln('  "  ');
     textcolor(10);
     gotoxy(7,3);
     writeln('|');
     gotoxy(7,4);
     writeln('|');
     gotoxy(7,5);
     writeln('|');
     gotoxy(7,6);
     writeln('|');
     gotoxy(7,7);
     writeln('|');
     gotoxy(7,8);
     writeln('|');
     gotoxy(7,9);
     writeln('|');
     gotoxy(7,10);
     writeln('|');
     gotoxy(7,11);
     writeln('|');
     gotoxy(7,12);
     writeln('|');
     gotoxy(7,13);
     writeln('|');
     gotoxy(7,14);
     writeln('|');
     gotoxy(7,15);
     writeln('|');
     gotoxy(7,16);
     writeln('|');
     gotoxy(7,17);
     writeln('|');
     gotoxy(7,18);
     writeln('|');
     gotoxy(7,19);
     writeln('|');
     gotoxy(7,20);
     writeln('|');
     gotoxy(7,21);
     writeln('|');
     gotoxy(7,22);
     writeln('|');
     gotoxy(7,23);
     writeln('|');
     gotoxy(72,3);
     writeln('|');
     gotoxy(72,4);
     writeln('|');
     gotoxy(72,5);
     writeln('|');
     gotoxy(72,6);
     writeln('|');
     gotoxy(72,7);
     writeln('|');
     gotoxy(72,8);
     writeln('|');
     gotoxy(72,9);
     writeln('|');
     gotoxy(72,10);
     writeln('|');
     gotoxy(72,11);
     writeln('|');
     gotoxy(72,12);
     writeln('|');
     gotoxy(72,13);
     writeln('|');
     gotoxy(72,14);
     writeln('|');
     gotoxy(72,15);
     writeln('|');
     gotoxy(72,16);
     writeln('|');
     gotoxy(72,17);
     writeln('|');
     gotoxy(72,18);
     writeln('|');
     gotoxy(72,19);
     writeln('|');
     gotoxy(72,20);
     writeln('|');
     gotoxy(72,21);
     writeln('|');
     gotoxy(72,22);
     writeln('|');
     gotoxy(72,23);
     writeln('|');
     gotoxy(7,23);
     writeln('------------------------------------------------------------------');
     textcolor(8);
     gotoxy(73,4);
     writeln('--');
     gotoxy(11,24);
     writeln('|');
     gotoxy(74,5);
     writeln('|');
     gotoxy(74,6);
     writeln('|');
     gotoxy(74,7);
     writeln('|');
     gotoxy(74,8);
     writeln('|');
     gotoxy(74,9);
     writeln('|');
     gotoxy(74,10);
     writeln('|');
     gotoxy(74,11);
     writeln('|');
     gotoxy(74,12);
     writeln('|');
     gotoxy(74,13);
     writeln('|');
     gotoxy(74,14);
     writeln('|');
     gotoxy(74,15);
     writeln('|');
     gotoxy(74,16);
     writeln('|');
     gotoxy(74,17);
     writeln('|');
     gotoxy(74,18);
     writeln('|');
     gotoxy(74,19);
     writeln('|');
     gotoxy(74,20);
     writeln('|');
     gotoxy(74,21);
     writeln('|');
     gotoxy(74,22);
     writeln('|');
     gotoxy(74,23);
     writeln('|');
     gotoxy(74,24);
     writeln('|');
     gotoxy(11,25);
     writeln('----------------------------------------------------------------');
     textcolor(9);
     gotoxy(30,4);
     writeln ('welcom to my program');
     writeln;
     textcolor(11);
     gotoxy(22,9);
     writeln ('please select manu');
     writeln;
     textcolor(13);
     gotoxy(18,11);
     writeln('1.menu temperature');
     textcolor(7);
     gotoxy(18,12);
     writeln('2.menu money');
     textcolor(8);
     gotoxy(18,13);
     writeln('3.menu geomatry');
     textcolor(2);
     gotoxy(18,14);
     writeln('4.menu year');
     textcolor(1);
     gotoxy(18,15);
     writeln('5.menu left year');
     textcolor(12);
     gotoxy(18,16);
     writeln('6.game');
     writeln;
     textcolor(10);
     gotoxy(18,18);
     write('enter your choice:');
     readln(num);
     writeln;
     clrscr;
     case num of
     1:begin
            write('select tump c ro f  :');
            readln(chr);
            case chr of
                 'C','c' : begin
                           write('temp in c');
                           read(a);
                           b:=a*9/5+32;
                           writeln('temp in faren',b:2:2);
                           end;
                 'F','f' : begin
                           write('temp in c');
                           read(a);
                           a:=b*9/5+32;
                           writeln('temp in faren',a:2:2);
                           end;
            end;
     end;
     2:begin
            writeln('1.us dollar');
            writeln('2.Yuro');
            writeln('3.pound');
            writeln('4.Yen(100)');
            writeln('5.Youn');
            writeln('6.won(1000)');
            writeln('7.dollar singapore');
            write('select ');
            readln(mon);
            clrscr;
            case mon of
                 1:begin
                   write('enter us dollar');
                   readln(usd);
                   bath:=usd*33.34;
                   writeln('=bath  ',bath:2:2);
                   end;
                 2:begin
                   write('enter Yuro');
                   readln(yuro);
                   bath:=yuro*48.56;
                   writeln('=bath  ',bath:2:2);
                   end;
                 3:begin
                   write('enter bound');
                   readln(pound);
                   bath:=pound*53.81;
                   writeln('=bath  ',bath:2:2);
                   end;
                 4:begin
                   write('enter yen(100)');
                   readln(yen);
                   bath:=yen*35/100;
                   writeln('=bath  ',bath:2:2);
                   end;
                 5:begin
                   write('enter youn');
                   readln(youn);
                   bath:=youn*4.93;
                   writeln('=bath  ',bath:2:2);
                   end;
                 6:begin
                   write('enter won(1000)');
                   readln(won);
                   bath:=won*35/1000;
                   writeln('=bath  ',bath:2:3);
                   end;
                 7:begin
                   write('enter dollar singapore');
                   readln(spd);
                   bath:=spd*24.17;
                   writeln('=bath  ',bath:2:2);
                   end;
            end;
     end;
     5:begin
       write('In Put Your Year = ');
       readln(year);
       clrscr;
       if (Year mod 4 = 0)
       and ((Year mod 100 <> 0)
       or (Year mod 400 = 0)) then
          writeln ('Leaf Year')
        else
        writeln ('Not Leaf Year');
end;
        end;


     write('continue Y or N:');
     ans:=readkey;
     ans:= upcase(ans);
     until ans='N';
end.


Moshi

ออฟไลน์
กระทู้ : 16,996
คะแนนขอบคุณ : 45
it4x สังคมแห่งการเรียนรู้
กุมภาพันธ์ 21, 2010, 18:51:23
ช่วยตัวเองก่อนนะครับ

ผมไม่สะดวกพึ่งออกมาจาก โรงบาล

 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ระวัง: หัวข้อนี้ไม่มีการอัพเดทมานานถึง 120 วัน

แจ้งเตือน: โพสของคุณจะไม่แสดงจนกว่าผู้ดูแลจะอนุมัติ.
ชื่อ: อีเมล์: