ข่าว IT ล่าสุด
ถูกใจอย่าลืม Like Fanpage
เพิ่มแถบเลื่อนแนวนอนใน ListBox [ VB6 ]
แสดงแล้ว 4986 ครั้ง /
เมษายน 11, 2010, 11:03:18

ICheer_No0M

ออฟไลน์ ( @ITD-TEAM )
กระทู้ : 36
คะแนนขอบคุณ : 0
โค๊ด: [Select]
Option Explicit

      Private Declare Function SendMessageByNum Lib "user32" _
            Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal _
            wMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
       
      Const LB_SETHORIZONTALEXTENT = &H194

Private Sub Form_Load()

        List1.Width = 1600
        List1.AddItem "ICheer_No0M"
        List1.AddItem "ITD-TEAM"
        List1.AddItem "IT-DARK.ORG"
       
        SendMessageByNum List1.hwnd, LB_SETHORIZONTALEXTENT, 120, 0 ' เปลี่ยนตัวเลข 120 ตามความเหมาะสม

End Sub


 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ระวัง: หัวข้อนี้ไม่มีการอัพเดทมานานถึง 120 วัน

แจ้งเตือน: โพสของคุณจะไม่แสดงจนกว่าผู้ดูแลจะอนุมัติ.
ชื่อ: อีเมล์: