ข่าว IT ล่าสุด
ถูกใจอย่าลืม Like Fanpage
Alway On Top [ VB6 ]
แสดงแล้ว 6449 ครั้ง /
เมษายน 11, 2010, 11:08:44

ICheer_No0M

ออฟไลน์ ( @ITD-TEAM )
กระทู้ : 36
คะแนนขอบคุณ : 0
สร้าง CheckBox 1 ตั้งชื่อว่า ITD นะครับ ...

แล้วยัดโค้ด ...

โค๊ด: [Select]
Const HWND_TOPMOST = -1
Const HWND_NOTOPMOST = -2
Const SWP_NOSIZE = &H1
Const SWP_NOMOVE = &H2
Const SWP_NOACTIVATE = &H10
Const SWP_SHOWWINDOW = &H40
Private Declare Sub SetWindowPos Lib "User32" (ByVal hWnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long)
Private Sub Form_Load()
MsgBox "ITD-TEAM", vbinformatin, "INFO"
End Sub
Private Sub ITD_Click()
Select Case ITD.Value
Case vbChecked:
Call WindowOnTop(True)
Case vbUnchecked:
Call WindowOnTop(False)
End Select
End Sub
Public Function WindowOnTop(OnOff As Boolean)
Select Case OnOff
Case True:
SetWindowPos Me.hWnd, HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, SWP_NOACTIVATE Or SWP_SHOWWINDOW Or SWP_NOMOVE Or SWP_NOSIZE
Case False:
SetWindowPos Me.hWnd, HWND_NOTOPMOST, 0, 0, 0, 0, SWP_NOACTIVATE Or SWP_SHOWWINDOW Or SWP_NOMOVE Or SWP_NOSIZE
End Select
End Function


Moshi

ออฟไลน์
กระทู้ : 16,996
คะแนนขอบคุณ : 45
it4x สังคมแห่งการเรียนรู้
เมษายน 11, 2010, 11:11:35
เจ๋งครับ ^^

hijack

ออฟไลน์
กระทู้ : 5
คะแนนขอบคุณ : 0
มิถุนายน 02, 2010, 16:30:22
ขอบคุณครับ

 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ระวัง: หัวข้อนี้ไม่มีการอัพเดทมานานถึง 120 วัน

แจ้งเตือน: โพสของคุณจะไม่แสดงจนกว่าผู้ดูแลจะอนุมัติ.
ชื่อ: อีเมล์: