ข่าว IT ล่าสุด
ถูกใจอย่าลืม Like Fanpage
โปรแกรม แปลงหน่อย องศา ครับ
แสดงแล้ว 6333 ครั้ง /
เมษายน 29, 2010, 00:40:11

bassprosound

ออฟไลน์
กระทู้ : 1
คะแนนขอบคุณ : 0
โปรแกรม แปลงหน่อย องศา ครับ

program thermometer;
var degree,i:integer;
    var ans:char;
begin
     repeat
     writeln('Welcome To Program Calculator');
     writeln('-----------------------------');
     writeln('1.Fahrenheit To Celsius');
     writeln('2.Celsius To Fahrenheit');
     writeln('3.kelvin To Celsius');
     writeln('4.Reaumur To Celsius');
     writeln('5.Celsius To Reaumur');
     writeln('6.Celsius To kelvin');
     writeln('7.kelvin To Fahrenheit');
     writeln('8.Fahrenheit To kelvin');
     writeln;
     write('Please Select Choice : ');
     readln(i);
     case i of
     1 :  begin
              writeln('Fahrenheit To Celsius');
              writeln('---------------------');
              writeln;
              write('Input Your Fahrenheit = ');readln(degree);
              writeln('Celsius is = ',(5/9)*(degree-32));
          end;
     2 :  begin
              writeln('Celsius To Fahrenheit');
              writeln('---------------------');
              writeln;
              write('Input Your Celsius = ');readln(degree);
              writeln('Fahrenheit is = ',((9/5)*degree)+32);
          end;
     3 :  begin
              writeln('kelvin To Celsius');
              writeln('---------------------');
              writeln;
              write('Input Your kelvin = ');readln(degree);
              writeln('Celsius is = ',degree-273.15);
          end;
     4 :  begin
              writeln('Reaumur To Celsius');
              writeln('---------------------');
              writeln;
              write('Input Your Reaumur = ');readln(degree);
              writeln('Celsius is = ',degree*1.25);
              end;
     5 :  begin
              writeln('Celsius To Reaumur');
              writeln('---------------------');
              writeln;
              write('Input Your Celsius = ');readln(degree);
              writeln('Reaumur is = ',degree*0.8);
          end;
     6 :  begin
              writeln('Celsius To kelvin');
              writeln('---------------------');
              writeln;
              write('Input Your Celsius = ');readln(degree);
              writeln('kelvin is = ',degree+273.15);
              end;
     7 :  begin
              writeln('kelvin To Fahrenheit');
              writeln('---------------------');
              writeln;
              write('Input Your kelvin = ');readln(degree);
              writeln('Fahrenheitr is = ',(degree*1.8)-459.67);
          end;
     8 :  begin
              writeln('Fahrenheit To kelvin');
              writeln('---------------------');
              writeln;
              write('Input Your Fahrenheit = ');readln(degree);
              writeln('kelvin is = ',(degree+459.67)/1.8);
              end;
     else
         begin
              writeln('Your Unkwon Choice!!')
         end;
     end;
     writeln;
     write('Press Any Key To Exit');
     readln;
Write('Do you want to Exit (Y/N) = '); readln(ans);
ans:=upcase(ans);
until ans ='Y';
end.

น้องใหม่ ครับ รันผ่านแล้ว แต่ว่าเครื่องผมใช้คำสั่ง เคลียร์ หน้าจอไม่ได้ ก็เลยตัดออก
ติชมได้ครับ


Moshi

ออฟไลน์
กระทู้ : 16,996
คะแนนขอบคุณ : 45
it4x สังคมแห่งการเรียนรู้
เมษายน 29, 2010, 08:20:19
ทำไมเครื่อง ใช้ เคลียหน้าจอไม่ได้หล่ะ??

 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ระวัง: หัวข้อนี้ไม่มีการอัพเดทมานานถึง 120 วัน

แจ้งเตือน: โพสของคุณจะไม่แสดงจนกว่าผู้ดูแลจะอนุมัติ.
ชื่อ: อีเมล์: