ข่าว IT ล่าสุด
ถูกใจอย่าลืม Like Fanpage
ราคา VGA ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2552
แสดงแล้ว 71680 ครั้ง /
ตุลาคม 17, 2009, 09:53:09

Moshi

ออฟไลน์
กระทู้ : 16,996
คะแนนขอบคุณ : 45
it4x สังคมแห่งการเรียนรู้
[aeva]
VGA Card GF (PCI-E) 256 MB.
256/GF-8400 GS GIGABYTE   PCI-E DDR2 Core:450/Mem: 800 64Bit [NX84G256HE] DVI 3-Y 890     
256/GF-8400 GS XFX [PV-T86SYANG]   PCI-E DDR2 [PV-T86SYANG] 3-Y 1,300     
VGA Card GF (PCI-E) 384 MB.
384/GF-9600 GSO XFX [960FDFH]   PCI-E DDR3 Core:580/Mem:1400 192Bit [960FDFH] 3-Y 3,050     
384/GF-9600 GSO XFX [960FDDH]   PCI-E DDR3 Core:680/Mem:1900 192Bit [960FDDH] 3-Y 3,590     
384/GF-8800 GS XFX   PCI-E DDR3 Core:580/Mem:1400 192Bit [FDF4] DVI*2 3-Y 4,820     
VGA Card GF (PCI-E) 512 MB.
512/GF-8400 GS GALAXY   PCI-E DDR2 Core:567/Mem: 800 64Bit [84GFE6HDFEXN] 3-Y 1,020     
512/GF-G100 GALAXY   PCI-E DDR2 Core:450/Mem: 800 64Bit [10GFE6HD2EXN] Turbo cach upto 1 Gb. 3-Y 1,020     
512/GF-9400 GT GALAXY   PCI-E DDR2 Core:550/Mem: 800 64Bit [94GFE4HX2EXN] 3-Y 1,490     
512/GF-9500 GT GALAXY [95TFE4HX2CXN]   PCI-E DDR2 Core:550/Mem: 800 64Bit [95TFE4HX2CXN] 3-Y 1,850     
512/GF-9600 GT GALAXY [96GFF6HXXEXU]   PCI-E DDR3 Core:600/Mem:1800 256Bit [96GFF6HXXEXU] 3-Y 3,090     
512/GF-9600 Dual GALAXY   PCI-E DDR3 Core:650/Mem:1800 256Bit [96TFF6HUUEXU] 3-Y 3,150     
512/GF-9600  GALAXY   PCI-E DDR3 Core:650/Mem:1800 256Bit [96GFF6HUFEXX] 3-Y 3,120     
512/GF-9800 GT GALAXY   PCI-E DDR3 Core:550/Mem:1800 256Bit [98TFF6HXFEXU] 3-Y 3,870     
512/GTS250 GALAXY   PCI-E DDR3 Core:738/Mem:2200 256Bit [25SFF6HMUEX] 3-Y 4,490     
512/GF-8400 GS GIGABYTE [NX84S512I]   PCI-E DDR2 [NX84S512I] 3-Y 1,150     
512/GF-9400 GT GIGABYTE   PCI-E [N94T-512I] 3-Y 1,540     
512/GF-9600 GT GIGABYTE   PCI-E DDR3 Core:700/Mem:1800 256Bit [N96TZL-512I] 3-Y 3,270     
512/EN-8400GS/Silint/HTP  ASUS   PCI-E DDR2 Core:567/Mem:1000 64Bit DVI+HDCP 3-Y 1,170     
512/EN-9400GT/DI  ASUS   PCI-E DDR2 Core:550/Mem: 800 64Bit DVI+HDCP 3-Y 1,520     
512/EN-9500GT/MG ASUS   PCI-E DDR2 Core:550/Mem:1000 128Bit DVI+HDCP 3-Y 2,070     
512/EN-9600GT/MG ASUS   PCI-E DDR2 Core:650/Mem: 800 256Bit DVI+HDCP 3-Y 3,220     
512/EN-9600GT/DI  ASUS   PCI-E DDR3 Core:600/Mem:1500 256Bit DVI+HDCP 3-Y 3,390     
512/EN-GTS250 DK/DI ASUS   PCI-E DDR3 PCI-E DDR3 Core:740/Mem:2200 256Bit DVI+HTDI 3-Y 4,750     
512/GF-8400 GS MSI   - 3-Y 1,090     
512/GTS250 MSI   [MSI-25001] 3-Y 4,850     
512/GF-8400 GS XFX [84GFE6HDFEXN]   PCI-E DDR2 Core:567/Mem: 800 64Bit [84GFE6HDFEXN] 3-Y 1,150     
512/GF-8400 GS XFX  [HD435X-YNH2]   PCI-E DDR2 Core:600 [HD435X-YNH2] 3-Y 1,270     
512/GF-9400 GT XFX [94GFE8HDFEXX]   PCI-E DDR2 Core:550/Mem: 800 128Bit [94GFE8HDFEXX] 3-Y 1,650     
512/GF-9500 GT XFX [PV-T95GYAR2]   PCI-E DDR2 Core:550/Mem: 800 128Bit [PV-T95GYAR2] 3-Y 2,050     
512/GF-9500 GT XFX [N95TD3-512I]   PCI-E DDR3 Core:650/Mem:1600 128Bit [N95TD3-512I] 3-Y 2,620     
512/GF-9600 GT XFX [PV-T96GYGF3]   PCI-E DDR3 Core:600/Mem:1400 256Bit [PV-T96GYGF3] 3-Y 3,350     
512/GF-9800 GT XFX [PV-T98G-YHF3]   PCI-E DDR3 Core:550/Mem:1400 256Bit [PV-T98G-YHF3] 3-Y 3,920     
512/GF-9800GT XFX [PV-T98G-YNF3]   PCI-E DDR3 Core:550/Mem:1400 256Bit [PV-T98G-YNF3] HDMI 3-Y 3,920     
512/GF-8400 GS MSI   - 3-Y 1,150     
512/GTS250 MSI   (MSI-25001) 3-Y 5,100     
512/GF-9400 GT XFX   PCI-E DDR2 Core:550/Mem:800 128Bit (PV-T94G-YAJ3) 3-Y 1,650     
512/GF-9500 GT XFX   PCI-E DDR3 Core:600/Mem:2000 128Bit (PV-T95GYDQ3) 3-Y 2,670     
512/GTS250 XFX [GS-250X-YDFC]   PCI-E DDR3 Core:738/Mem:2200 256Bit [GS-250X-YDFC] 3-Y 4,690     
512/GTS250 XFX [GS-250X-ZDFC]   PCI-E DDR3 Core:738/Mem:2200 256Bit [GS-250X-ZDFC] 3-Y 4,850     
[/aeva]


Moshi

ออฟไลน์
กระทู้ : 16,996
คะแนนขอบคุณ : 45
it4x สังคมแห่งการเรียนรู้
ตุลาคม 17, 2009, 09:54:06
VGA Card GF (PCI-E) 896 MB.
896/GTX260 GALAXY   PCI-E DDR3 Core:575/Mem:2000 448Bit [26XIF9HMFEXZ] 3-Y 7,290     
VGA Card GF (PCI-E) 1 GB.
1 GB/GF-9400 GT  GALAXY   PCI-E DDR2 Core:550/Mem: 800 128Bit [94GGE8HDXEFN] 3-Y 1,790     
1 GB/GF-9500 GT  GALAXY   PCI-E DDR2 Core:550/Mem: 800 128Bit [95TGE8HUFEXX] 3-Y 2,190     
1 GB/GF-9800 GT LP GALAXY   PCI-E DDR3 Core:550/Mem:1800 256Bit [98TGF6HXUEXU] 3-Y 4,290     
1 GB/GTS250  GALAXY   PCI-E DDR3 Core738/Mem:2000 256Bit [25SGF6HMUEXX] 3-Y 4,990     
1 GB/GTS250  GALAXY [25SGF6HXIRXV]   PCI-E DDR3 Core:738/Mem:2000 256Bit [25SGF6HXIRXV] 3-Y 4,990     
1 GB/GF-9400 GT GIGABYTE [N94TOC-1GI]   PCI-E DDR2 128Bit [N94TOC-1GI] 3-Y 1,940     
1 GB/GF-9500 GT GIGABYTE [N95TOC-1GI]   PCI-E DDR2 Core:650/Mem: 800 128Bit [N95TOC-1GI] 3-Y 2,220     
1 GB/GF-9500 GT GIGABYTE [95TD3-1GI]   PCI-E DDR3 Core:700/Mem:1600 128Bit [95TD3-1GI] 3-Y 2,620     
1 GB/GF-9600 GT GIGABYTE   PCI-E DDR3 Core:700/Mem:1800 256Bit [N96TZL-1GI] 3-Y 4,170     
1 GB/GF-9800 GT GIGABYTE   PCI-E DDR3 Core:700/Mem:1800 256Bit [N98TOC-1GI] 3-Y 4,890     
1 GB/GTS-250 GIGABYTE   PCI-E DDR3 Core:740/Mem:2000 256Bit [N250ZL-1GI] 3-Y 5,190     
1 GB/EN-9400GT/DI  ASUS   PCI-E DDR2 Core:550/Mem: 800 128Bit DVI+HDMI 3-Y 1,870     
1 GB/EN-9500GT/DI  ASUS   PCI-E DDR2 Core:550/Mem: 800 128Bit DVI+HDMI 3-Y 2,370     
1 GB/EN-9600GT/DI ASUS   PCI-E DDR3 Core:600/Mem:1500 256Bit DVI+HDCP 3-Y 3,800     
1 GB/EN-9800GT ASUS   PCI-E DDR3 Core:600/Mem:1800 256Bit DVI+HDTP 3-Y 4,270     
1 GB/EN-GTS250 DK ASUS   PCI-E DDR3 Core:740/Mem:2000 256Bit DVI+HDTV 3-Y 5,450     
1 GB/EN-GTX285  ASUS   PCI-E DDR3 Core:712/Mem:2760 512Bit DVI+HDMI 3-Y 13,390     
1 GB/GF-9400 GT MSI   DDR2 3-Y 1,850     
1 GB/GF-9500 GT XFX   PCI-E DDR2 Core:550/Mem: 800 128Bit [PV-T95G-ZAFG] 3-Y 2,320     
1 GB/GTS-250 XFX [GS-250X-ZDFL]   PCI-E DDR3 Core:738/Mem:2200 256Bit [GS-250X-ZDFL] 3-Y 5,650     
1 GB/GF-9400 GT MSI   [MD1G] 3-Y 1,800     
1 GB/GF-9500 GT MSI   [MD1G-OC/DDR2] 3-Y 2,320     
VGA Card GF (PCI-E) 1.79 GB.
1.79 GB/EN-GTX295 ASUS   PCI-E DDR3 Core:578/Mem:2000 896Bit DVI+HDMI 3-Y 19,450     
1.79/GTX295 MSI   [MSI-29501] 3-Y 16,590     
VGA Card GF (PCI-E) 2 GB.
VGA Card GF (PCI-E) 4 GB.
4 GB/EN-GTX285 MARS ASUS   PCI-E DDR3 Core:648/Shader:1476/Mem:2400 1024Bit 3-Y 44,400     

Moshi

ออฟไลน์
กระทู้ : 16,996
คะแนนขอบคุณ : 45
it4x สังคมแห่งการเรียนรู้
ตุลาคม 17, 2009, 09:55:05
[aeva]
VGA Card ATI (PCI-E) 256 MB.
256/ATI 3450  HIS   PCI-E DDR2 Core:600/Mem: 800 64Bit [Dcom] 3-Y 1,040     
VGA Card ATI (PCI-E) 512 MB.
512/ATI 4350 IFAN HIS   PCI-E DDR2 Core:600/Mem: 800 64Bit [Dcom] 3-Y 1,050     
512/ATI 4830 FAN HIS   PCI-E DDR3 Core:575/Mem:1800 256Bit [Dcom] 3-Y 3,480     
512/ATI 4850 IceqQ4 Native HIS   PCI-E DDR3 Core:625/Mem:1986 256Bit ''Dcom'' 3-Y 4,150     
512/ATI 3870 Turbo HIT   PCI-E DDR4 Core:850/Mem:2380 256Bit [Dcom] 3-Y 3,990     
512/ATI 4870 IceQ Plus Turbo HIT   PCI-E DDR5 Core:780/Mem:4000 256Bit [Dcom] 3-Y 6,290     
512/ATI HD-4650 SUPER PALIT   PCI-E DDR2 Core:600/Mem: 800 128Bit DVI 3-Y 2,350     
512/ATI 3450 ASUS   PCI-E DDR2 Core:600/Mem: 800 64Bit DVI+HDTV 3-Y 1,050     
512/ATI 3450 Silent  ASUS   PCI-E DDR2 Core:600/Mem: 800 64Bit DVI+ 3-Y 1,170     
512/ATI 4350 Silent ASUS   PCI-E DDR2 Core:600/Mem: 800 64Bit DVI+HDMI 3-Y 1,220     
512/ATI 4550/DI  ASUS   PCI-E DDR3 Core:600/Mem:1600 64Bit DVI+HDMI 3-Y 1,770     
512/ATI 4770 ASUS   PCI-E DDR5 Core:750/Mem:3200 128Bit DVI 3-Y 4,090     
512/ATI 4770 FML ASUS   PCI-E DDR5 Core:900/Mem:3200 128Bit DVI 3-Y 4,190     
512/ATI HD-4350 XFX   PCI-E DDR2 Core:600/Mem: 800 64Bit [HD435X-YNH2] 3-Y 1,270     
512/ATI HD-4350  XFX [HD435X-YAH2]   PCI-E DDR2 Core:600/Mem:1000 64Bit [HD435X-YAH2] 3-Y 1,370     
512/ATI HD-4770  XFX [HD477A-YDFK]   PCI-E DDR5 Core:750/Mem:3200 128Bit [HD477A-YDFK] 3-Y 4,190     
512/ATI HD-4650 XFX   PCI-E DDR2 Core:600/Mem: 800 128Bit [HD465X-YAF2] 3-Y 1,900     
512/ATI HD-4850 XFX [HD485X-YDFC]   PCI-E DDR3 Core:625/Mem:1986 256Bit [HD485X-YDFC] 3-Y 4,900     
512/ATI HD-4870 XFX  [HD487A-YWFK]   PCI-E DDR5 Core:750/Mem:3600 256Bit [HD487A-YWFK] 3-Y 5,300     
512/ATI HD-4870 XFX [HD477A-YDDC]   PCI-E DDR5 Core:775/Mem:3800 256Bit [HD477A-YDDC] 3-Y 6,450     
512/ATI HD-4870 XFX  [HD487A-YDFC]   PCI-E DDR5 Core:750/Mem:3600 256Bit [HD487A-YDFC] 3-Y 7,500     
VGA Card ATI (PCI-E) 1 GB.
1 GB/ATI 4650 FAN HIS   PCI-E DDR2 Core:600/Mem: 800 128Bit [Dcom] 3-Y 1,840     
1GB/ATI 4650 Iceq Native HIS   PCI-E DDR3 Core:750/Mem:1700 128Bit ''Dcom'' 3-Y 2,570     
1GB/ATI 4850 IceqQ4 Native HIS   PCI-E DDR3 Core:625/Mem:1986 256Bit [Dcom] 3-Y 4,690     
1 GB/HD-4650 SUPER PALIT   PCI-E DDR2 Core:600/Mem: 800 128Bit DVI 3-Y 2,670     
1GB/ATI 4870 IceQ Plus HIS   PCI-E DDR5 Core:750/Mem:3600 256Bit [Dcom] 3-Y 8,250     
1 GB/ATI 4890  HIS   PCI-E DDR5 Core:850/Mem:3900 256Bit ''Dcom'' 3-Y 6,690     
1 GB/ATI 4890 FAN TURBO HIS   PCI-E DDR5 Core:900/Mem:4000 256Bit [Dcom] 3-Y 6,950     
1GB/ATI 4650/DI  ASUS   PCI-E DDR2 Core:600/Mem: 800 128Bit DVI 3-Y 2,120     
1 GB/ATI 4670/DI  ASUS   PCI-E DDR3 Core:750/Mem:1600 128Bit DVI 3-Y 2,820     
1 GB/ATI 4850/DI  ASUS   PCI-E DDR3 Core:625/Mem:1986 256Bit DVI 3-Y 4,550     
1 GB/ATI 4870/DK  ASUS   PCI-E DDR5 Core:750/Mem:3600 256Bit DVI 3-Y 6,390     
1 GB/ATI 4890  ASUS   - 3-Y 7,690     
1 GB/ATI 4890 FML  ASUS   PCI-E DDR5 3-Y 8,790     
1 GB/HD4670  GigaByte [GV-R467ZL-1GI]   PCI-E DDR3 Core:750/Mem:1600 128Bit [GV-R467ZL-1GI] 3-Y 2,670     
1 GB/HD4890 GIGABYTE   PCI-E DDR5 Core:900/Mem:3900 256Bit [GV-R489OC-1GD] 3-Y 7,400     
1 GB/HD-4350 XFX   PCI-E DDR2 Core:600/Mem: 800 64Bit [HD435X-ZAH2] 3-Y 1,800     
1 GB/HD-4650  XFX   PCI-E DDR2 Core:600/Mem:1000 128Bit [HD465X-ZDF2] 3-Y 2,270     
1 GB/HD-4870  XFX [HD487A-ZDFC]   PCI-E DDR5 Core:750/Mem:3800 256Bit [HD487A-ZDFC] 3-Y 7,850     
1 GB/HD-4870  XFX [HD487A-ZWFL]   PCI-E DDR5 Core:750/Mem:3600 256Bit [HD487A-ZWFL] 3-Y 6,350     
1 GB/HD-4890  XFX [HD489X-ZFSL]   PCI-E DDR5 Core:850/Mem:3900 256Bit [HD489X-ZFSL] 3-Y 7,490     
1 GB/HD-4890  XFX  [HD489A-ZDDC]   PCI-E DDR5 Core:900/Mem:3900 256Bit [HD489A-ZDDC] 3-Y 10,300     
1 GB/HD-5870  XFX   PCI-E DDR5 Core:850/Mem:4800 256Bit [HD587A-ZNF9] 3-Y 15,300     
1 GB/ATI-4890 BIOSTAR   PCI-E DDR5 256Bit 3-Y 7,050     
VGA Card ATI (PCI-E) 2 GB.
VGA Card AGP 256 MB.
256/AGP FX5500 GALAXY   AGP 8X Core:270/Mem: 333 128Bit [5500XED8TDFA] 3-Y 1,140     
256/AGP ATI 9550 iFAN HIS   AGP 8X 128Bit 3-Y 1,150     
[/aeva]

Friday13

ออฟไลน์
กระทู้ : 16
คะแนนขอบคุณ : 0
ตุลาคม 26, 2010, 22:07:02
Thank

 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ระวัง: หัวข้อนี้ไม่มีการอัพเดทมานานถึง 120 วัน

แจ้งเตือน: โพสของคุณจะไม่แสดงจนกว่าผู้ดูแลจะอนุมัติ.
ชื่อ: อีเมล์: