ข่าว IT ล่าสุด
ถูกใจอย่าลืม Like Fanpage
Windows XC (eXCellent) 2010 (XP Mod)
แสดงแล้ว 14824 ครั้ง /
ตุลาคม 06, 2010, 11:52:06

charge01

ออฟไลน์
กระทู้ : 84
คะแนนขอบคุณ : 1
นานๆมา เราขอนำเสนอผลงานที่ทำมาเกือบเดือนคือ Windows XP Unattended มี Code name ว่า Windows XC (eXCellent)  ซึ่งเป็น Windows ที่ดัดแปลงแก้ไขเพื่อเพิ่มความสวยงามและประสิทธิ์ภาพพร้อมด้วยซอฟต์แวร์เล็กน้อยเพื่อให้พร้อมใช้งานได้ในระดับหนึ่ง

การติดตั้งคือ Boot จาก CD และติดตั้งแบบ Clean Install เท่านั้น โดยการ Format
มี SATA ในตัวนะครับ
Driver ที่แถมมา
- ChipSet
- CPU
- LAN

สิ่งที่มาพร้อมกับ Windows นี้ประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์ต่างๆดังนี้
- Everything โปรแกรมช่วยค้นหาไฟล์ในเครื่อง
- .NeT Framework 1-3.5
- Klite mega pack
- Winrar 3.93
- Hash Tab
- Unlocker
- CPLBonus

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็มี
- ตัด Shared document ใน Computer ออก
- หยุด Share $C
- เพิ่มความเร็วในการเข้าถึงไฟล์ NTFS
- เปลี่ยน Document and Settings เป็น Users
- Theme Luna-Royale หลากสีสัน

สิ่งที่ตัดออกไป
- โปรแกรมที่มากับ Windows เล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้ใช้งาน
- Driver เก่าๆ
แต่ก็ไม่ได้ตัดสิ่งสำคัญพวก System restore, Sound record, Paint เป็นต้น

-= CREDITS =-
Watercolor Emico : Silver by Gelosea (Moded a little bit)
Windows XP Theme (Modified) by HoLY CoMM@nDo
.NETFx AIO By Catalogk
HashTab by Gorki
CPLBonus by Kel
Longhorn Wallpaper from Longhorn build 4074
Some Tweak by Catalogk
IE8 OnePiece
IE9 Icons from Misaki2009 & MS IE9 beta
SATA Driver For Windows XP by Catalogk
Logon Screen based on Raul Windows (Moded by iCharge)
System icons from 7TP by Windows X
AVI 7 for Shell32 by Softhack --- Edited by iCharge

--=: Special THANK :=--
HoLY CoMM@nDo
Moshi (IT4X.COM)
Catalogk
Digitalz (GRANDCENTRAL.IN.TH)
GT (Chkontee)


ดูภาพก่อนดาวน์โหลด

My document เปลี่ยนตามชื่อ User อย่าง 7ดาวน์โหลดกันเลย
[direct]http://bit.ly/winxc2010p1[/direct]
[direct]http://bit.ly/winxc2010p2[/direct]
[direct]http://bit.ly/winxc2010p3[/direct]
[direct]http://bit.ly/winxc2010p4[/direct]

4 part


Windows XP Hotfixes
KB281981 - Disconnected sessions retain the original variable
KB887606 - Microsoft XML Parser (MSXML) uses cached credentials incorrectly
KB898461 - Permanent copy of the Package Installer for Windows version 6.3.13.0
KB909520 - Software update for Base Smart Card Cryptographic Service Provider
KB917275 - Windows Rights Management Services for Windows XP
KB922120 - Network Map in Windows Vista does not display computers that are running Windows XP
KB931125 - Microsoft Root Certificates Update (November 2008)
KB932578 - Event ID 55 may be logged in the System log when creating many files on an NTFS partition
KB932716 - Image Mastering API v2.0 (IMAPIv2.0) update
KB938759 - Cannot distribute or install a software package if the software package contains a very large signed file
KB940648 - "You might not have permission to use this network resource" error when trying to open My Documents folder after resuming from hibernation
KB942213 - The MMC.exe program randomly becomes unresponsive when the user clicks OK or Cancel several times to close a Windows form
KB942288 - Windows Installer 4.5
KB943232 - An application that uses Sxs.dll crashes when running the application
KB943729 - New Group Policy preferences in Windows Server 2008
KB944043 - Windows Server 2008 read-only domain controller compatibility pack
KB946648 - Security update for Windows Messenger 4.7
KB947460 - ": is not accessible" error when trying to open a mapped DFS folder after coming out of standby
KB948046 - A Word document is not printed as expected after installing the Windows European Union Expansion Font pack
KB948101 - USB keyboard does not work after restarting a computer that has an NVIDIA 680i motherboard
KB948720 - Cannot install device drivers in a Windows Server 2008 cluster environment if the drivers contain LZ-compressed files
KB949033 - Severe video degradation and a Stop error when connecting a USB Webcam to the computer
KB949127 - Cannot establish a wireless connection using EAP authentication if the Service Set Identifier (SSID) includes a comma
KB949764 - A USB device no longer works after resuming computer from hibernation (S4)
KB949900 - The RunOnce.exe process may stop responding during the driver installation process
KB950234 - " is not accessible. Access is denied" error when trying to open a shared file in Windows Explorer
KB950312 - "The application failed to initialize properly (0xC0000142)" error when trying to start a console-based application
KB950616 - An audio application that uses the Portcls.sys file may stop responding
KB950762 - Vulnerabilities in Pragmatic General Multicast (PGM) could allow denial of service
KB950974 - Vulnerability in Event System could allow remote code execution
KB951066 - Security update for Outlook Express
KB951126 - Multiprocessor computer stops responding on a black screen after resuming from hibernation
KB951163 - When trying to connect to the local computer using the MSTSC command, a black screen may appear for several minutes
KB951376 - Vulnerability in Bluetooth stack could allow remote code execution
KB951531 - The W32Time service does not synchronize the CMOS clock time to the Internet time after the W32Time service stops
KB951618 - A black screen occurs when upgrading the operating system on a computer that has Onekey Recovery 5.0 installed
KB951624 - A 30-second delay occurs during the initialization of some network-based applications
KB951698 - Vulnerabilities in DirectX could allow remote code execution
KB951709 - Event ID 26 when attaching two IDE ATA/ATAPI devices as master and subordinate IDE devices
KB951978 - Script output is not displayed as expected when running VBScript or JScript scripts
KB952069 - Security update for Windows Media Format Runtime and Media Foundation
KB952206 - Printer-driver upgrade fails on printer clients when multiple printer queues are upgraded at the same time
KB952954 - Vulnerabilities in Microsoft Windows Image Color Management could allow remote code execution
KB953024 - Rich Text Format (.rtf) files may not print correctly when using an application that uses the RichEdit control
KB953028 - An application experiences an access violation and then crashes if the computer has more than four cores or more than four logical processors
KB953155 - Vulnerability in Windows Internet Printing service could allow remote code execution
KB953609 - "At least one of your changes was not applied successfully to the wireless configuration" error when adding a wireless network
KB953761 - Some DHCP Options are not recognized when the DHCP server offer includes option 43
KB954193 - Jet 4.0 Database Engine cumulative hotfix package: July 2, 2008
KB954232 - On-Screen Keyboard behavior does not mimic the physical keyboard behavior in certain scenarios
KB954600 - Security update for Windows Media Player 6.4
KB954708 - Update to add support for the serialization of complex Extensible Metadata Platform (XMP) data types in the Windows Imaging Component
KB954879 - The LSASS.exe process crashes and the computer restarts when trying to start the Network Access Protection Agent service
KB954920 - Various error messages when an application requests a result set from new SQL Server 2008 collations
KB955043 - A memory leak may occur when running an application that uses the DHTML Edit control
KB955069 - Security update for XML Core Services 3.0
KB955109 - 0xC0000005 (Access Violation) error when running an application that uses the Application Desktop Toolbar (AppBar) component
KB955356 - When trying to start a computer that is connected to an IEEE1394 hard disk, it stops responding before the logon screen appears
KB955417 - Protected storage (PStore) uses a lower-quality cryptographic function when the system locale is set to French (France)
KB955567 - Data corruption may occur when trying to append data to a FILESTREAM varbinary (max) column in SQL Server 2008
KB955576 - TAPI-based applications stop responding, and you cannot disconnect telephone calls on a Windows XP-based telephony server
KB955832 - SSL connection may fail when using Internet Explorer to make an SSL connection to an HTTPS Web site that is certified by a DSS certificate
KB955839 - Cumulative time zone update (December, 2008)
KB955843 - An ADO-based application may stop responding when it uses the adAsyncExecute option to open a Recordset object
KB955988 - The Win32_Environment WMI class doesn't return the value of the PATH environment variable if it contains more than 1,024 characters
KB956072 - Terminal server does not allow RDP connections whose encryption level is set to Low
KB956391 - Cumulative security update for ActiveX (October, 2008)
KB956625 - Computer becomes unstable or crashes after running Internet Explorer 7 for a long time
KB956802 - Vulnerabilities in GDI could allow remote code execution
KB956807 - The Unicode hyphen character (U+2010) is not drawn when using an application that uses GDI+ API functions
KB956841 - Vulnerability in Virtual Address Descriptor manipulation could allow elevation of privilege
KB957263 - Changes to the custom properties of a program that supports custom properties may not be saved
KB958106 - Some components of an application not displayed correctly in a Terminal Services session
KB958149 - Performance decreases when streaming isochronous data on a computer that has a TI IEEE1394 host controller
KB958215 - Cumulative security update for Internet Explorer (December, 2008)
KB958244 - System may stop responding when restarting a multicore computer
KB958282 - 0x00000050 stop error when an application calls the NtGdiRectInRegion function
KB958347 - Device that is connected through a 1394 FireWire hub is still present in system after hot unplugging it
KB958644 - Vulnerability in Server service could allow remote code execution
KB958655 - "API call rejected - No actions in Context" error when installing multiple MSI packages
KB958687 - Vulnerabilities in SMB could allow remote code execution
KB958752 - Application compatibility issue with the version of AFD.sys that is released with MS08-037 and MS08-066 security updates
KB958817 - Automatic Update window may stop responding when using a WSUS server to deploy updates
KB959237 - Internet Explorer crashes when browsing a page that fetches and filters a recordset asynchronously from an instance of SQL Server
KB959267 - After repeatedly docking and undocking a portable computer, unable to change state of attached network device
KB959334 - Text that has the font set to Arial Black and the font style set to bold may change so that the font style is set to italic opening the document
KB959439 - After uploading encrypted files to a WebDAV share, the files remain encrypted
KB959465 - Write protection does not always work on SD memory cards
KB960071 - An access violation occurs when using an application that calls the SQLExecDirect function of the SQL Server ODBC driver to run a long query
KB960380 - A hyperlink control that is used to open a file or an e-mail message fails in an application that uses MSXML 6.0
KB960417 - When running an application that uses the SystemTimeToTzSpecificLocalTime function, performance is very poor
KB960680 - Update the Slovak koruna currency symbol (Sk) to the Euro (€) the Turkish currency symbol from Yeni Türk Lirasi (YTL) to Türk Lirasi (TL)
KB960714 - Security update for Internet Explorer
 
Other Updates
Adobe Flash Player 10.0.12.36 ActiveX Control
Code65536 FontReg 2.1.1
Microsoft European Union Expansion Font Update 1.2
Microsoft Qfecheck 6.2.29.0
Microsoft Update 7.2.6001.788
MSXML 4.0 SP2 (Includes KB954430 Hotfix)
 
Miscellaneous Tweaks
KB873374 - Microsoft GDI+ Detection Tool Registry Entry
KB890830 - Microsoft Malicious Software Removal Tool 2.6
Windows XP SP3 WBEM Fix

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 12, 2010, 21:03:27 โดย charge01 »

Moshi

ออฟไลน์
กระทู้ : 16,996
คะแนนขอบคุณ : 45
it4x สังคมแห่งการเรียนรู้
ตุลาคม 06, 2010, 12:46:57
เจ๋งเลย รุ่นน้องผมเลยนะเนี่ย

ßë©äûšë

ออฟไลน์ ( แค่นี้ยังอ่อนหัดอยู่นะ )
กระทู้ : 1,534
คะแนนขอบคุณ : 13
เลขเด็ด เลขเด็ด เลขดัง เกร็งเลข ใบ้หวย ประจำงวดนี้ ที่นี่ อาจารย์ตี๋
ตุลาคม 07, 2010, 18:04:28
สวยเวอร์ :o

Gu-JaI[D]

ออฟไลน์
กระทู้ : 16
คะแนนขอบคุณ : 1
ตุลาคม 10, 2010, 00:31:02
สวยมากครับ แต่ทำไม Menu Start มันหน้าตาเหมือนของ True faster V เลยแฮะ หวังว่าจะไม่มี Bug เหมือน โมตัวอื่นๆ ว่าแต่มันเสถียรไหมครับ เพราะส่วนใหญ่ อันไหนสวยๆนี่ ช้ามากครับ ไม่เสถียรเล่นได้ 3 วัน อืดหมดเลย

ßë©äûšë

ออฟไลน์ ( แค่นี้ยังอ่อนหัดอยู่นะ )
กระทู้ : 1,534
คะแนนขอบคุณ : 13
เลขเด็ด เลขเด็ด เลขดัง เกร็งเลข ใบ้หวย ประจำงวดนี้ ที่นี่ อาจารย์ตี๋
ตุลาคม 10, 2010, 02:13:25
สวยมากครับ แต่ทำไม Menu Start มันหน้าตาเหมือนของ True faster V เลยแฮะ หวังว่าจะไม่มี Bug เหมือน โมตัวอื่นๆ ว่าแต่มันเสถียรไหมครับ เพราะส่วนใหญ่ อันไหนสวยๆนี่ ช้ามากครับ ไม่เสถียรเล่นได้ 3 วัน อืดหมดเลย

ไม่รู้เหมือนกันครับ ไม่เคยใช้ตัวโม เคยลองลงอยู่ตัวนึง ลงเสร็จปุ๊ปถอนออกปั๊ป แค่คลิกสตาร์ทก็รู้และว่าแม่ง.. :(

charge01

ออฟไลน์
กระทู้ : 84
คะแนนขอบคุณ : 1
ตุลาคม 10, 2010, 18:48:55
สวยมากครับ แต่ทำไม Menu Start มันหน้าตาเหมือนของ True faster V เลยแฮะ หวังว่าจะไม่มี Bug เหมือน โมตัวอื่นๆ ว่าแต่มันเสถียรไหมครับ เพราะส่วนใหญ่ อันไหนสวยๆนี่ ช้ามากครับ ไม่เสถียรเล่นได้ 3 วัน อืดหมดเลย
Theme เดียวกัน แต่สีไม่เหมือนกัน  สีเข้มกว่า
เสถียรหรือไม่ลองดูสิครับ  ไม่ได้ลงโปรแกรมที่กินทรัพยากรใดๆเลย  เหมือนกับ Original นั่นแหละครับ เพียงแต่สวยขึ้นหน่อย
มีคนตอบรับดี อัพที่เว็บ Bit ด้วย
เห็นว่ามีคนนำไปลง Netbook ก็ใช้ได้ครับ

charge01

ออฟไลน์
กระทู้ : 84
คะแนนขอบคุณ : 1
พฤศจิกายน 21, 2010, 20:03:51
ตอนนี้เริ่มแพร่ไปหลายเว็บแล้ว  ยังไงก็ลองใช้ดู แล้วถ้าแจกต่อ credit ด้วยนะครับ

✖ßðlloon@태양✖

ออฟไลน์ ( เบื่อโว๊ย ไม่อยากเรียนคอมแล้ว!!! )
กระทู้ : 690
คะแนนขอบคุณ : 8
พฤศจิกายน 25, 2010, 00:28:58
น่าสนๆ :)
ขอโหลดไปลองหน่อยนะครับ หุๆ ตอนนี้ใช้ของพี่โมV.2อยู่
อยากลองวินรุ่นน้องพี่โมมั่ง 55+

ปล.อันนี้ผมไม่ปลื้มหน้าStartเท่าไรอ่ะครับ สงสัยคงต้องเปลี่ยนเองอะไรเอง 55+

 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ระวัง: หัวข้อนี้ไม่มีการอัพเดทมานานถึง 120 วัน

แจ้งเตือน: โพสของคุณจะไม่แสดงจนกว่าผู้ดูแลจะอนุมัติ.
ชื่อ: อีเมล์: